Új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés

Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy minden Korlátolt Felelősségű Társaságnak, Egyesülésnek és Részvénytársaságnak legkésőbb 2016. MÁRCIUS 15. napjáig ismét kötelező cégmódosítás t kell végrehajtania.

A jogszabályváltozásra tekintettel minden cégnek a fenti határideig két kötelező teendője van:

 • Minden KFT-nek, Egyesülésnek és Részvénytársaságnak a létesítő okiratát (Alapító Okirat vagy Társasági Szerződés) a fenti határidőig módosítani kell, hogy összhangban legyen az új Ptk. rendelkezéseivel.
 • Minden olyan KFT, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a 3 millió forintot, az első adandó cégmódosítás alkalmával, de legkésőbb 2016. március 15-ig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, vagy egyesülni!

Mit jelent a kötelező tőke-emelés

Határozatot kell hoznia a taggyűlésnek 2016. március 15. napjáig arról, hogy a KFT. a törzstőkéjét megemeli minimum 3 millió Ft-ra. A tőkeemelés cégbírósági bejelentéséhez és átvezetéséhez mindenképp ügyvéd szükséges!

Hogyan lehet a törzstőkét megemelni

 • Új törzsbetétek teljesítésével (azonnali befizetés vagy későbbi időpontban történő befizetés)
 • Törzstőkén felüli vagyonból – eredménytartalékból

Új törzsbetétek befizetése

 • A tőkeemelés teljes összegének azonnali befizetése bankszámlára vagy házipénztárba. Bankszámla esetén a banktól kell kérni a befizetés megtörténtéről igazolást.
 • A tőkeemelés teljes összegének egy későbbi időpontban történő befizetése bankszámlára vagy házipénztárba. Ebben az esetben a tőkeemelés elhatározásakor elegendő egy minimális összeg befizetése, míg a különbözetként fennmaradó összeget ráér befizetni egy későbbi időpontban.

A különbözet befizetésének maximális határideje: 2 üzleti év + a 2. üzleti év beszámolójának elfogadását követően maximum további 5 hónap.

DE! Ilyen esetben van 2 korlátozás

 • Amennyiben a különbözetet több mint 1 év múlva szeretné valaki befizetni, vagy ha valamelyik tag a tőkeemelés elhatározásakor a pénzbetétének 50%-ánál kisebb összeget fizet be, akkor a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.
 • A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.
 • A tőkeemelés apport szolgáltatásával. Ha az apport értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke 50%-át, az apportot a tőkeemelés elhatározásakor azonnal teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben az apport értéke nem éri el fent írt mértéket, akkor legkésőbb 3 éven belül kell az apportot a társaság rendelkezésére bocsátani.

Törzstőkén felüli vagyonból, eredménytartalékból?

A tőkeemelés törzstőkén felüli vagyonból akkor lehetséges, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke-emelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság 6 hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

Költségek

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a fenti továbbműködésről szóló határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, a kötelező tőkeemelés, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.

Egyéb cégadatot is érintő változás esetén a cégeljárás már költségtérítéses! 

Cégmódosítással és egyéb eljárásokkal kapcsolatos információt az alábbi linkre kattintva találsz:

Google Plus

Follow Me on Pinterest
 • Legyenek a cége ügyei biztos kezekben. http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 22 Feb 2016
 • Válasszon minket ha egy megbízható székhelyszolgáltatót keres. http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 21 Feb 2016
 • Egy cég életében az egyik legfontosabb dolog a székhely. http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 13 Feb 2016
 • Maximális diszkréció mellett szolgáljuk ki ügyfeleink igényeit. http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 9 Feb 2016
 • http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 22 Jan 2016