Fontos változások történnek minden cég (BT, KKT, KFT, Részvénytársaság) életében, melyeket legkésőbb 2016. március 15. napjáig alkalmazniuk kell.

Változás a tag részére történt kifizetésekben és osztalékfizetésben

 • Az új törvény nem írja elő az ügyvezető kötelezettségeként, hogy írásban nyilatkozzon a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését, így értelemszerűen már nem kell ilyen tartamú nyilatkozatot a cégbírósághoz benyújtani!
 • A régi törvény szerint a tag csak akkor volt köteles visszafizetni a jogszerűtlenül teljesített kifizetéseket, ha a társaság be tudta bizonyítani, hogy a kifizetést a tag rosszhiszeműen vette fel. Ehhez képest az új Ptk. előírja, hogy azokat a kifizetéseket, amelyeket a törvény rendelkezései ellenére fizettek ki a tag részére, a társaság részére vissza kell fizetni, még akkor is, ha a tag jóhiszeműen vette fel az összeget!

Módosul az osztalék fizetés

 • Az új Ptk. a régi törvényhez képest nem írja elő, hogy az ügyvezető javaslatára határoz a taggyűlés az osztalékfizetésről, tehát nem kötelező az osztalékfizetéshez az ügyvezető nyilatkozata.

Változás az osztalékelőleg fizetésben

 • Az új törvény kimondja, hogy az ügyvezető tesz javaslatot az osztalékelőleg fizetésére, illetve ehhez a Felügyelőbizottság jóváhagyása is szükséges, ha a cégnél felügyelőbizottság is működik.
 • Az osztalékelőleg kifizetéséhez már nincs szükség a tag visszafizetésre vonatkozó külön kötelezettségvállalására, mivel azt egyébként is előírja az új Ptk.
 • Figyelem! Az új Ptk. ugyan nem rendelkezik erről, azonban A számvitelről szóló törvény hatályos rendelkezései előírják, hogy osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő 6 hónapon belül lehet figyelembe venni. A számvitelről szóló törvény azt is előírja, hogy az osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő 6 hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető!

Google Plus

Follow Me on Pinterest
 • Legyenek a cége ügyei biztos kezekben. http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 22 Feb 2016
 • Válasszon minket ha egy megbízható székhelyszolgáltatót keres. http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 21 Feb 2016
 • Egy cég életében az egyik legfontosabb dolog a székhely. http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 13 Feb 2016
 • Maximális diszkréció mellett szolgáljuk ki ügyfeleink igényeit. http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 9 Feb 2016
 • http://www.bluedoor.hu/szekhelyszolgaltatas/

  Pinned: 22 Jan 2016